網站logo

Số lượt truy cập: 852773
:::

Thống kê dữ liệu

Bảng thống kê mới nhất về dân số người nhập cư mới tại Thành phố Đài Bắc

Bảng thống kê mới nhất về dân số người nhập cư mới tại Thành phố Đài Bắc

Danh sách đính kèm

  • Bảng thống kê mới nhất về dân số người nhập cư mới tại Thành phốBảng thống kê mới nhất về dân số người nhập cư mới tại Thành phố, PDFTải về, mở với cửa sổ mới.
  • Cập nhật: 2625
  • tài liệu đổi mới: 2014/1/20 11:45
  • Xem dữ liệu: 2014/1/20 11:45

  • Nguồn: Văn Phòng Quản Lý Thông Tin Cục Dân Chính –Chính Quyền TP Đài Bắc