網站logo

Số lượt truy cập: 765818
:::
Bạn đang ở đây: Trang chủ > CHUYÊN MỤC THÀNH QUẢ > 2017 của thành phố Đài Bắc dành cho người dân địa phương có sự tham gia của Di dân mới
 • In
 • Trở lại

2017 của thành phố Đài Bắc dành cho người dân địa phương có sự tham gia của Di dân mới

Đại hội đề xuất kinh phí năm 2017 của thành phố Đài Bắc dành cho người dân địa phương có sự tham gia của Di dân mới

Đại hội đề xuất kinh phí năm 2017 của thành phố Đài Bắc dành cho người dân địa phương có sự tham gia của Di dân mới

Hoạt động được tổ chức vào ngày 15/6 tại Hội quán dành cho Di dân mới. Trong ngày hoạt động, Cục Dân chính, Cục Xã hội, Cục Lao động và Cục Y tế đã giới thiệu các chính sách và kinh phí dành cho Di dân mới. Sau đó thầy Trần Hân Xuân, giảng viên Khoa quan hệ quần chúng, Trường Đại học Minh Truyền hướng dẫn gia đình Di dân mới, các đoàn thể Di dân mới, cán bộ nhân viên nhà nước và người dân thành phố tìm hiểu lưu trình đề án và đề xuất những phương án có tính khả thi.

Trong đại hội, Di dân mới đã thảo luận và đề xuất 5 đề án: 「Điểm phục vụ quan tâm và chăm sóc 『Mới』」, 「Cùng sải những bước nhảy rạng ngời」, 「Tôi cần một công việc phù hợp」, 「Hoạt động văn hóa và sức khỏe cho gia đình Di dân mới」và 「Chương trình đào tạo đa nguyên」. Trên một nửa tất cả các đề án được thông qua

Lưu trình điền đề án và lên ý tưởng

Lưu trình điền đề án và lên ý tưởng

Giới thiệu những chính sách liên quan đến người cư dân mới

Giới thiệu những chính sách liên quan đến người cư dân mới

Giới thiệu những chính sách liên quan đến người cư dân mới

Thảo luận những ý tưởng của đề án

Thảo luận những ý tưởng của đề án

Thảo luận những ý tưởng của đề án

Thảo luận những ý tưởng của đề án

Phát biểu đề án

Phát biểu đề án

Bỏ phiếu

Bỏ phiếu

Bỏ phiếu

Danh sách đính kèm

 • Minutes of meetingMinutes of meeting, PDFTải về, mở với cửa sổ mới.
 • Cập nhật: 406
 • tài liệu đổi mới: 2017/7/5 11:02
 • Xem dữ liệu: 2017/7/5 11:01

 • Nguồn: 臺北市政府民政局人口政策科
:::

Tôi cần đặt / hủy báo qua email:
Bản tin các nước Thăm dò ý kiến
 • 台北就業大補帖, mở với cửa sổ mới.
 • 新移民的幸福帳本, mở với cửa sổ mới.
 • 多元文化教育資源網, mở với cửa sổ mới.
 • ifi.immigration, mở với cửa sổ mới.
 • 12basic, mở với cửa sổ mới.
 • more