網站logo

Số lượt truy cập: 765817
:::
Bạn đang ở đây: Trang chủ > CHUYÊN MỤC THÀNH QUẢ > Kế hoạch đề xuất kinh phí có sự tham gia của Tân Di dân tại thành phố Đài Bắc
 • In
 • Trở lại

Kế hoạch đề xuất kinh phí có sự tham gia của Tân Di dân tại thành phố Đài Bắc

Công khai đọc và xét duyệt trước Kế hoạch đề xuất kinh phí có sự tham gia của Tân Di dân tại thành phố Đài Bắc


Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Cục Dân chính tổ chức Đại hội đề xuất kinh phí có sự tham gia của Tân Di dân thành phố, bỏ phiếu lựa chọn 3 đề án: 「Các hoạt động trưởng thành và học tập tại địa phương」, 「Kế hoạch giáo dục thế hệ thứ 2 Tân Di dân」 và 「3 trong 1: Bồi dưỡng năng lực, phát triển kỹ năng, hỗ trợ tìm việc」

Ngày 9 tháng 9 tổ chức hội thảo đề xuất, có sự tham gia của đại biểu đoàn thể Tân Di dân và các ban ngành liên quan như: Cục Dân chính, Cục Giáo dục, Cục Xã hội, Cục Lao động và Cục Y tế để cùng đưa ra những ý kiến tham khảo.

Thời gian đọc và xét duyệt trước: 20/10 – 3/11

Danh sách đính kèm

 • 105-00-0001105-00-0001, PDFTải về, mở với cửa sổ mới.
 • 105-00-0001 DM105-00-0001 DM, PDFTải về, mở với cửa sổ mới.
 • 105-00-0003105-00-0003, PDFTải về, mở với cửa sổ mới.
 • 105-00-0003 DM105-00-0003 DM, PDFTải về, mở với cửa sổ mới.
 • 105-00-0004105-00-0004, PDFTải về, mở với cửa sổ mới.
 • 105-00-0004 DM105-00-0004 DM, PDFTải về, mở với cửa sổ mới.
 • Cập nhật: 1330
 • tài liệu đổi mới: 2016/10/25 17:08
 • Xem dữ liệu: 2016/10/25 17:08

 • Nguồn: 臺北市政府民政局人口政策科
:::

Tôi cần đặt / hủy báo qua email:
Bản tin các nước Thăm dò ý kiến
 • 台北就業大補帖, mở với cửa sổ mới.
 • 新移民的幸福帳本, mở với cửa sổ mới.
 • 多元文化教育資源網, mở với cửa sổ mới.
 • ifi.immigration, mở với cửa sổ mới.
 • 12basic, mở với cửa sổ mới.
 • more